Startsidan

Välkommen till begravningshjälpen

När många stora beslut ska fattas samtidigt, kan det kännas svårt att få en god överblick och ha kontroll. Därför har vi här samlat en lista med det som är viktigt att tänka på och känna till. Den hjälper dig att förbereda egna frågor och fungerar som ett underlag för diskussion innan vi startar upp vårt gemensamma arbete.

Starta ›

Steg 1

Planera begravning

Här följer ett antal frågor som du kan läsa igenom och fundera över om du vill förbereda dig inför ditt besök hos oss. Om du inte hinner eller orkar med, tar vi det gemensamt när vi ses.

{{steps[0].questions[current_question[0]].title}}

Fråga {{current_question[0]+1}} av 10

Finns det ett förordnande, testamente eller något annat som beskriver önskemål inför begravningen?

Formellt är det dödsbodelägaren/na som har rätt att beställa, dvs. hantera dödsboets pengar. När dödsbodelägare saknas eller finns långt bort, kan en annan närstående vara kontaktperson med begravningsbyrån. Beställaren av begravningen är också den som får fakturan.

Hur ser den avlidnes ekonomi ut? Finns pengar avsatta till begravning och gravsten? Våra jurister är experter på familjejuridiska frågor, bouppteckningar och hantering av dödsbon. Vi kan också hjälpa till att förmedla kontakter vid eventuell försäljning av hus eller lägenhet. Saknas medel i dödsboet, upprättas en s.k. dödsboanmälan.

Kistor och urnor finns i många utföranden och material samt prisklasser. Tänk på att kistan är central i ceremonin och många gånger stannar kvar i minnet. Det kan därför vara klokt att välja något man verkligen tycker om. Det är inte tillåtet att kremeras eller begravas utan kista.

Ofta väljer man att dekorera kista och ceremonilokal med blommor som påminner om den avlidne. Känner ni t ex till någon favoritfärg eller favoritblomma? Många väljer numera också att hedra den avlidne med en gåva till något gott ändamål, enligt närståendes önskemål.

Ville den avlidne kremeras eller begravas genom att kistan sänks ner i jorden? Behöver en ny grav utses, i så fall i vilket område? Om kremation, finns en grav eller önskemål om ex. spridning i havet, minneslund (helt anonym) eller askgravlund (man vet plats och ges möjlighet till någon form av skylt)?

Tillhörde den avlidne något trossamfund, exempelvis Svenska kyrkan? Finns en önskan om att hålla begravningen i samfundets ordning och lokal, eller önskas en borgerlig begravning?

Många väljer att tillkännage dödsfallet genom att annonsera i lokal- eller rikspress. Det är bra att tänka igenom hur man vill att en annons ska se ut, och vad den ska innehålla.

Om den avlidne är i arbetsför ålder, finns ofta en tjänstegrupplivförsäkring via arbetsgivare. Har den avlidne någon individuell livförsäkring eller pensionsförsäkring med ett dödsfallsbelopp? Om den avlidne är pensionär, kan det finnas en försäkring via pensionärsföreningar, eller genom facklig tillhörighet före pensioneringen eller make/makas facktillhörighet.

Vid trafikolycka täcks begravningskostnader av fordonets försäkringsbolag. Hemförsäkringen täcker i regel endast hemtransport om dödsfallet inträffat på resa.

Kostnader varierar mycket beroende på vilka val som görs. Se vidare under ”Vad kostar en begravning”.

Tillbaka Nästa

Steg 2

Vad kostar en begravning?

Det finns inte ett enkelt svar på den frågan. Kostnaden beror dels på de val man gör, dels på om det är en stor eller liten begravning, och vi ger här ett par exempel. Du får alltid en kostnadskalkyl för just dina val när du besöker oss.

{{steps[1].questions[current_question[1]].title}}

Fråga {{current_question[1]+1}} av 3

Ceremoni i kapell eller kyrka med minnesstund för ca 20 personer

Kista 6950
Kistläggning och svepningskostnad inklusive två bärare 1475
Transport till kapell inom orten 2570
Kistdekoration, medelpris 2500
Ritualkort 775
Sångsolist 2500
Enkel dödsannons i lokaltidning och Familjesidan.se 4000
Urna med graverat namn 1100
Minnesalbum 0
Arbetskostnad 12400
Minnesstund, ex landgång, läsk, kaffe, tårta, inklusive lokalhyra 5000
Representant vid gravsättning av urna 980
Summa 40250

 

De faktorer som påverkar kostnaden är oftast storleken på annons, blomsterarrangemang, val av minnesstundsmeny och antal personer på minnesstunden. Vid en större, eller av andra skäl tidskrävande begravning, ökar också byråns arbetskostnader. Vill du göra en så kallad försäkringsscanning, eller stänga ner sidor i sociala medier, kan vi mot en extra kostnad hjälpa till med det.

En annan faktor som påverkar kostnaden är om man vill köpa ny gravsten, eller göra inskription i en befintlig.

Inskription av namn och datum 5450
Ny gravsten från ca 7000

 

 

Om det saknas pengar i dödsboet, kan vi erbjuda en vacker och värdig begravning till den kostnad som samhället står för. Vårt exempel är beräknat på den summa som gäller i Göteborgs kommun. Lokala variationer förekommer.

Ceremoni i kapell, spridning i minneslund

Kista med kapellets bårtäcke 5100
Kistläggning och svepningskostnad inklusive två bärare 1475
Transport till kapell inom orten 2570
Kistdekoration, exempelvis tre rosor 150
Liten dödsannons i lokaltidning och Familjesidan.se 2500
Urna med graverat namn 1100
Minnesalbum 0
Arbetskostnad 10780
Summa 23675

För att få ekonomiskt bistånd via kommunen bör du som har hand om dödsboet tänka på att:

  • göra en uppskattning av tillgångarna för att se om de räcker till begravningskostnaderna
  • kontakta socialkontoret i den avlidnes stadsdel innan du beställer begravningen
  • inte betala några räkningar innan du tar kontakt med socialkontoret
  • säga upp eventuella autogiron hos banken eller betalningsmottagaren
  • säga upp stående överföringar hos banken.

Tillbaka Nästa

Steg 3

Varför begravningsbyrå?

För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du arrangerar en begravning tillsammans med oss. Därför får du så mycket eller litet hjälp som du själv vill. Det är dina önskemål som styr vår arbetsinsats. Vanligast förekommande är att vi först träffar våra uppdragsgivare i ett par timmar för att planera. Därefter håller vi kontakt med myndigheter, församlingar, musiker och andra leverantörer. Vi hämtar och klär på, kistlägger och transporterar den avlidne till ett bisättningsrum i närheten av ceremonilokalen. Vi bokar även lokaler och håller kontakt med cateringfirmor. Vi utformar döds- och tackannonser och hjälper till att hitta eventuella försäkringar. Vår erfarenhet är att det under det första mötet ska fattas många och ibland svåra beslut. Därför håller vi tät kontakt med dig som uppdragsgivare under hela perioden fram till – och även efter – begravning och gravsättning.

På begravningsdagen finns din begravningsentreprenör på plats för att arrangera blommor, dela ut programkort, koordinera officianter och musiker samt hjälpa dig och övriga anhöriga och gäster tillrätta. Vi ansvarar också för att blommorna kommer till vald gravplats eller blomstergård efter ceremonin. Inom några dagar får du ett vackert minnesalbum med bilder från begravningen.

 

Kontakta mig

Vill du att vi planerar begravningen tillsammans?

Vi hoppas att du fått lite vägledning kring vad du behöver tänka på och förbereda för begravningen. Om du vill att vi kontaktar dig för vidare samtal och planering så kan du fylla i uppgifterna nedan och skicka till oss. Vi ser fram emot att träffa dig.

Kontaktuppgifter

Namn *

Fältet "Namn" är obligatorisk.

Telefon *

Fältet "Telefon" är obligatorisk.

Epost

Fältet "Epost" är obligatorisk.

Adress:

Fältet "Adress:" är obligatorisk.

Stad

Fältet "Stad" är obligatorisk.

Meddelande

Fältet "Meddelande" är obligatorisk.

Tack så mycket

Vi kommer att kontakta dig inom kort! Om du redan nu vill ta kontakt med oss, tveka inte att ringa oss på 031-355 40 00 eller kontakta något av våra kontor.

Stäng Våra kontor