En närstående har dött

Hur gör jag nu?

Oro, stress och sorg är vanliga känslor när man ska börja tänka på begravning. Därför hjälper vi till med stöd och struktur. Vid första mötet lär vi känna varandra, därefter lägger vi tillsammans upp en plan i lugn och ro, som leder fram till det du önskar.

Den första tiden

Vårt första möte

Vi vill lära känna dig som närstående och den som avlidit eftersom begravningen ska spegla personen och livet. Vårt första möte är ett steg mot detta och ett tillfälle för dig att lämna över dina tankar och önskemål, muntligen eller skriftligen. Vill du förbereda dig lite finns det råd och stöd att hämta här på hemsidan.

Tidiga beslut

En del saker som rör den avlidne och dödsboet måste det snabbt fattas beslut om. Kremering eller jordbegravning ska enligt lag ske senast en månad från dödsdagen, om inte anstånd begärts, och lösöret i dödsboet måste kanske genast tas om hand. Alla sådana detaljer hjälper vi till med – se checklista.

Kostnader

För oss är det viktigast att du känner dig trygg med oss. Därför anpassar vi varje begravning efter de möjligheter som finns. Vid varje uppdrag lämnar vi alltid en specificerad prisuppgift som du får godkänna.

Bisättning före begravning

Vid bisättning omhändertas den som avlidit och transporteras till ett bisättningsrum i väntan på begravningen.

Vad innebär det?

Om dödsfallet sker på sjukhus, är det vanligast att den avlidne placeras i sjukhusets bårhus, där vi hämtar. Om man avlider i hemmet, kan vi hämta och ta hand om den avlidne direkt vid dödsbädden. Detta har blivit alltmer vanligt och uppfattas som både värdigt och vackert. Om denna önskan finns, innebär det också att närstående snabbt måste fatta beslut i val av kista.

Vem utför bisättning?

Vi har alltid personal i tjänst som kan utföra bisättning. Vid dödsfall kontaktar du oss så snart som omhändertagande och hämtning är aktuellt.

Dokumentation och prisuppgift

Vi träffas på begravningsbyrån och går igenom planeringen, från transport till ceremoni och gravsten. Därefter lämnas en skriftlig dokumentation och prisuppgift för att du och övriga anhöriga ska få tid att fundera och fatta beslut i lugn och ro. När förslaget är godkänt fortsätter vi vårt uppdrag.

Fasta kostnader

Det kan vara bra att känna till att det finns en del fasta kostnader som inte påverkas av vilka val man gör, till exempel transporter, service- och kyrkotjänster.

Flexibla kostnader

Dessa innefattar bland annat minnesstundens omfattning, tryckt material, blomsterarrangemang, kista och gravsten samt allt övrigt där valmöjligheter ges.

Försäkring

Det är inte alltid man som anhörig har kunskap om vilka försäkringar en avliden eventuellt omfattas av. Därför har vi utbildad personal som väl känner till hur man efterforskar försäkringar. Vår tjänst innebär också att vi hjälper till med nödvändiga handlingar som fordras för utbetalning av eventuella försäkringspengar.

Checklista

Här har vi samlat en snabb överblick på saker du måste ordna direkt – annat kan vänta. Vissa saker kanske inte berör dig, då är det bara att gå vidare i listan.

Skatteverket meddelas automatiskt vid dödsfall och meddelar i sin tur ett flertal myndigheter.

Post och Direktreklamföretag får information samtidigt som övriga myndigheter, men det kan ändå fortsätta att komma reklam så töm gärna brevlådan. Vi erbjuder avstängning av direktreklam som en kostnadsfri tjänst.

Informera grannar och ev långväga vänner samt mailkontakter.

Säg upp abonnemang och avtal, t ex hyreslägenhet, TV, telefon, tidningar, P-plats samt allt som har med enskilt bostadshus att göra så som sophämtning, vatten/avlopp.

Säg upp medlemskap i föreningar och organisationer. Kontrollera att det inte finns någon insats som ska återbetalas eller försäkring som utfaller vid dödsfall.

Bevaka försäkringar. Säg upp de som nu blir inaktuella och bevaka försäkringsutfall eller premieåterbetalningar.

Bankärenden. Säg inte genast upp ev konton eftersom det kan försvåra utbetalningar i dödsboets namn.

Kontokort. Klipp genast alla kort och meddela kortföretagen.

Begravningshjälpen

När många stora beslut ska fattas samtidigt, kan det kännas svårt att få en god överblick och ha kontroll. Därför har vi här samlat en lista med det som är viktigt att tänka på och känna till. Den hjälper dig att förbereda egna frågor och fungerar som ett underlag för diskussion innan vi startar upp vårt gemensamma arbete.

Begravning och minnesstund

En personlig begravning

Du och övriga närstående är de enda som känner till den avlidnes eventuella önskemål och vad som kanske redan diskuterats. Samtidigt finns vi där med stöd, goda råd, riktlinjer och alternativ. Tillsammans skapar vi en personlig begravning som blir en hyllning till den som avlidit och ett ljust minne att bära med sig.

Lakritsbåtar och musselskal

Vi kan ordna nästan allt, för att begravningen ska kännas både värdig och vacker. Om den avlidne älskade godsaker eller havet kan vi se till att det avspeglas i både begravning och minnesstund, samt tryckt material om det är er önskan. Fler och fler väljer ett personligt anslag och detaljer som skapar en unik begravning alla minns med värme.

Borgerligt eller kyrkligt

Oavsett om du väljer en borgerlig eller kyrklig ceremoni vill vi göra den till ett fint minne som avspeglar den avlidnes personlighet och liv. En kyrklig begravning kan vara mer traditionell, medan en borgerlig begravning står utanför religiösa ritualer och kan få ett friare upplägg, t ex med mycket musik och sång samt minnesord.

Ofta hålls den borgerliga begravningen i ett kapell eller någon annan lokal som anhöriga valt ut, och ceremonin förbereds genom samtal mellan familjen och en officiant. Varje kommun har officianter men även en anhörig eller någon från oss kan fungera som officiant – era önskemål får styra.

Jordbegravning eller kremationsbegravning

Vid de flesta begravningar tar anhöriga ett sista farväl vid kistan i kapellet. Om det är en jordbegravning finns också möjlighet att ta farväl vid graven, i samband med själva gravsättningen.

Personligt utformad begravning

Den svenska kyrkoordningen innehåller vissa obligatoriska moment, och kan ibland sätta gränser för vad man får och inte får göra vid en begravning. En bra dialog med präst och musiker brukar lösa de flesta önskemål. En borgerlig ceremoni lämnar stor frihet, men även vid en kyrklig ceremoni är det fritt fram att smycka kistan med inramade foton, teckningar, småsaker och annat som hedrar minnet av den avlidne.

Plats för begravning

Det är viktigt att tänka igenom var begravningsceremonin ska äga rum. Det vanliga är att en kyrka i närheten används, eller ett kapell på en av kyrkogårdarna. Men ibland kanske ett helt annat alternativ känns mer rätt. Det kan vara i en trädgård, på en klippa vid havet eller någon annan plats som den avlidne har en relation till. Oavsett vilken miljö ni väljer, kan vi alltid skapa ett värdigt och vackert rum för avsked.

Kista, urna

När ni ska välja kista finns det många olika val att ta hänsyn till så som material, färg, inredning och även miljöanpassning. Vi kan guida er i detta och även när det gäller val av urna och gravsten.

Gravsten

Just gravstenen (eller minnesvården) är en bestående symbol som hedrar och bevarar minnet av den som stod oss nära. Därför är det helt naturligt om du känner dig osäker när du ska göra ditt val.

Kontakta oss gärna så kan vi lotsa dig genom alla varianter. På våra kontor finns möjlighet att känna på olika material, ytskikt, färger, stilar och symboler. När du fattat ett beslut hjälper vi dig med en ritning och ett kostnadsförslag.

Omarbeta befintlig gravsten

Om det redan finns en gravsten knuten till den avlidne kan vi självklart hjälpa till med omarbetningar eller inskriptioner.

Leveranstider

En inskription görs inom 4 veckor.

Det kan ta upp emot 5–6 veckor innan en ny gravstenen kan levereras. Därför är vi noga med att detta beslut ligger tidigt i begravningsplaneringen.

Musik och blommor

Musik kan betyda oerhört mycket för känslan och helheten i en begravning. Den kan ge tröst, lugn och skapa en vacker stämning.

Under årens lopp har vi samlat stor erfarenhet kring musik och lämpliga låtval. Vi har också ett stort nätverk av duktiga musiker och sångare som vi gärna förmedlar. Levande musik ger en speciell närhet, men självklart kan vi även skapa mycket i musikväg enbart med teknisk hjälp.

Länk till musik

Klicka på länken nedan om du vill lyssna på olika låtval:

www.begravningar.se/musik

Blommor

Även vad gäller blommor ska valet vara personligt och kännas rätt för just er begravning. I vårt nätverk finns duktiga florister som vi kan förmedla kontakt med. De är lyhörda, noggranna och kommer gärna med lämpliga råd och tips.

Dödsannons och tryckt material

En dödsannons är ett sätt för alla närstående att visa sin sorg, men också informera om dödsfallet och tala om hur ni planerat för begravningen. Varje annons utformas efter era önskemål och brukar innehålla namnen på de närmast sörjande, kanske en psalm eller dikt samt en symbol. Symbolen är ofta något som speglar den avlidnes personlighet, religiösa tillhörighet eller intressen.

Juridiska frågor

Dödsbo

Ett dödsbo är de egendomar som finns kvar efter en avliden. Ett dödsbo är en s.k. juridisk person, vilket innebär särskilda omständigheter. Exempelvis upphör tidigare fullmakter att gälla, och man behöver ett dödsfallsintyg för att representera ett dödsbo. Dödsfallsintyget utfärdas av Skatteverket efter att de mottagit en dödsattest från läkare, och vi hjälper dig att rekvirera ett intyg.

Bouppteckning och arv

En bouppteckning är en uppställning av tillgångar och skulder på dödsdagen. I en bouppteckning ska också uppges vilka som är dödsbodelägare och arvingar. Enligt lag ska en bouppteckning lämnas in till Skatteverket senast tre månader efter dödsfallet. Om det saknas tillgångar, görs en s k dödsboanmälan.