Dödsannons och tryckt material

En dödsannons är ett sätt för alla närstående att visa sin sorg, men också informera om dödsfallet och tala om hur ni planerat för begravningen. Varje annons utformas efter era önskemål och brukar innehålla namnen på de närmast sörjande, kanske en psalm eller dikt samt en symbol. Symbolen är ofta något som speglar den avlidnes personlighet, religiösa tillhörighet eller intressen.