Plats för begravning

Det är viktigt att tänka igenom var begravningsceremonin ska äga rum. Det vanliga är att en kyrka i närheten används, eller ett kapell på en av kyrkogårdarna. Men ibland kanske ett helt annat alternativ känns mer rätt. Det kan vara i en trädgård, på en klippa vid havet eller någon annan plats som den avlidne har en relation till. Oavsett vilken miljö ni väljer, kan vi alltid skapa ett värdigt och vackert rum för avsked.