Bisättning före begravning

Vid bisättning omhändertas den som avlidit och transporteras till ett bisättningsrum i väntan på begravningen.

Vad innebär det?

Om dödsfallet sker på sjukhus, är det vanligast att den avlidne placeras i sjukhusets bårhus, där vi hämtar. Om man avlider i hemmet, kan vi hämta och ta hand om den avlidne direkt vid dödsbädden. Detta har blivit alltmer vanligt och uppfattas som både värdigt och vackert. Om denna önskan finns, innebär det också att närstående snabbt måste fatta beslut i val av kista.

Vem utför bisättning?

Vi har alltid personal i tjänst som kan utföra bisättning. Vid dödsfall kontaktar du oss så snart som omhändertagande och hämtning är aktuellt.