Försäkring

Det är inte alltid man som anhörig har kunskap om vilka försäkringar en avliden eventuellt omfattas av. Därför har vi utbildad personal som väl känner till hur man efterforskar försäkringar. Vår tjänst innebär också att vi hjälper till med nödvändiga handlingar som fordras för utbetalning av eventuella försäkringspengar.