Vårt första möte

Vi vill lära känna dig som närstående och den som avlidit eftersom begravningen ska spegla personen och livet. Vårt första möte är ett steg mot detta och ett tillfälle för dig att lämna över dina tankar och önskemål, muntligen eller skriftligen. Vill du förbereda dig lite finns det råd och stöd att hämta här på hemsidan.

Tidiga beslut

En del saker som rör den avlidne och dödsboet måste det snabbt fattas beslut om. Kremering eller jordbegravning ska enligt lag ske senast en månad från dödsdagen, om inte anstånd begärts, och lösöret i dödsboet måste kanske genast tas om hand. Alla sådana detaljer hjälper vi till med – se checklista.

Kostnader

För oss är det viktigast att du känner dig trygg med oss. Därför anpassar vi varje begravning efter de möjligheter som finns. Vid varje uppdrag lämnar vi alltid en specificerad prisuppgift som du får godkänna.