Bouppteckning och arv

En bouppteckning är en uppställning av tillgångar och skulder på dödsdagen. I en bouppteckning ska också uppges vilka som är dödsbodelägare och arvingar. Enligt lag ska en bouppteckning lämnas in till Skatteverket senast tre månader efter dödsfallet. Om det saknas tillgångar, görs en s k dödsboanmälan.