Dödsbo

Ett dödsbo är de egendomar som finns kvar efter en avliden. Ett dödsbo är en s.k. juridisk person, vilket innebär särskilda omständigheter. Exempelvis upphör tidigare fullmakter att gälla, och man behöver ett dödsfallsintyg för att representera ett dödsbo. Dödsfallsintyget utfärdas av Skatteverket efter att de mottagit en dödsattest från läkare, och vi hjälper dig att rekvirera ett intyg.