Gillis Edman Familjejuridik

Kärlek kan förflytta berg. Men inte ett samboavtal.

Boka personlig rådgivning med våra familjejurister på något av våra kontor.

Vi kan även ordna möten på telefon, eller via videomöte. För information, andra bokningsmöjligheter eller övriga juridiska tjänster ring oss på

Kontakta oss

Cajsa Löfmark

Områdesansvarig Juridik, Jurist

Livsplanering

Äktenskapsförord

Det här är ett skriftligt avtal mellan äkta makar/registrerade partners som bestämmer vad som ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. Äktenskapsförordet kan upprättas före eller under äktenskap/registrerat partnerskap.

Vad gäller i äktenskapsförord?

Det som enligt ett äktenskapsförord ska vara enskild egendom ingår inte i en bodelning. Äktenskapsförordet måste registreras hos Skatteverket för att bli giltigt. Om man vill häva ett äktenskapsförord räcker det inte med att riva det gamla, utan ett nytt måste upprättas och registreras.

Pris från4 490 kr

Bodelning

Bodelning mellan makar/registrerade partners kan ske vid äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap. Det kan också göras vid ett dödsfall eller under pågående äktenskap/registrerat partnerskap och omfattar all egendom som inte är enskild. En bodelning kan också ha andra skäl som t ex att utjämna skillnader i förmögenhetsförhållanden eller för att klargöra ägarförhållanden.

Vad gäller för sambor?

Bodelning mellan sambor kan ske vid separation eller dödsfall, om någon av samborna eller den efterlevande sambon begär det. Bodelning kan inte ske under pågående samboförhållande.

Samboavtal

Sambolagens regler för bodelning gäller vid separation eller dödsfall. Bodelningen omfattar permanentbostad och bohag som införskaffats under samboförhållandet. Ett samboavtal upprättas när man vill avtala bort dessa regler.

Pris från3 590 kr

Testamente

Ett testamente är en persons yttersta vilja och en handling som innehåller instruktioner om arvet och vem eller vilka som ska ärva. Det kan upprättas när som helst och kan även ändras när man så önskar. Vi hjälper till med allt som rör testamente och ser till att det upprättas på ett korrekt sätt. Vi förvarar det också åt dig och ser till att du kan revidera det när det än blir nödvändigt.

Vem behöver testamente?

För de allra flesta kan det vara bra att ha ett testamente. Här har vi listat vad som gäller vid olika civilstånd:

 • Sambor – ärver inte varandra enligt lag, inte ens om det finns gemensamma barn. Vill man som sambor ärva varandra måste det skrivas i testamente.
 • Makar/registrerade partners med gemensamma barn – ärver alltid varandra. Vill man frångå denna lag eller bestämma om enskild egendom till bröstarvingar måste det skrivas i testamente.
 • Makar/registrerade partners med icke gemensamma barn, ärver inte varandra. Vill man ändra detta måste det skrivas i testamente.
 • Makar/registrerade partners utan barn, ärver varandra. Vill man ändra detta, eller bestämma vad som händer med arvet när båda är avlidna, måste det skrivas i testamente.
 • Ensamstående utan barn som vill frångå den legala arvsordningen måste upprätta testamente.

Vad krävs för att testamentet ska vara giltigt?

 • Det ska alltid vara skriftligt.
 • Testatorn (den som upprättar testamentet) måste vara myndig och skriva under testamentet i närvaro av två vittnen.
 • Vittnena ska vara över 15 år och får inte vara släkt med testatorn eller dem som ska ärva. De måste också förstå innebörden av att bevittna ett testamente, men behöver inte känna till innehållet.
 • Ett testamente kan ändras när som helst av testatorn. Det är alltid det senast korrekt upprättade som gäller.
 • Ett testamente gäller bara i original och registreras inte vid någon myndighet. Det är därför viktigt att testamenten förvaras säkert hos någon som kan se till att det kommer fram när dödsfallet skett.
Pris från 4 490 kr

Framtidsfullmakt

Vem ska sköta din ekonomi när du inte längre kan?
Med en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv.

Om du till exempel blir sjuk, fysiskt eller mentalt, eller av annan anledning inte kan ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter, kan du i förväg utse någon som du själv vill ska ta hand om dem. Det kan till exempel handla om löpande ekonomi, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken eller att hantera dina avtal. Det kan också handla om att sälja din fastighet eller bostadsrätt.

Lagen om framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017. Tanken med framtidsfullmakt är att den ska ge ett alternativ till god man eller förvaltare, och kan ge dig större integritet och självbestämmande i både ekonomiska och personliga frågor.

Vi hjälper dig att tänka igenom och upprätta din framtidsfullmakt.

Tidsbokning för rådgivning

Boka tid hos en av våra familjejurister för testamenten, samboavtal eller äktenskapsförord. Nedan finner du tider som finns tillgängliga för bokning via hemsidan just nu. Observera att tiderna finns på olika kontor.

För mer information, andra bokningsmöjligheter eller någon av våra andra juridiska tjänster ring, oss på .

Bouppteckning och dödsbo

Praktiska åtgärder

Bouppteckning och avveckling

Trots att sorgen måste få ta sin tid, finns det en del praktiska saker som någon behöver sköta de närmaste månaderna efter ett dödsfall. Det kan handla om avveckling av den avlidnes hem och förvaltning av dödsboet. Vi hjälper dig självklart om du känner dig osäker eller inte orkar med.

Tänk på följande:

 • Ibland är det bra att låta värdera lösöret i den avlidnes hem för att undvika oenighet. Vi rekommenderar gärna auktoriserad värderingsman.
 • Röjning, städning och försäljning av hem och lösöre. Här kan vi bidra med goda råd och kontakter.
 • Förvaltning av dödsboet när det t ex gäller betalning av räkningar, avveckling osv. Vi hjälper dig gärna – kontakta oss.
 • Försäljning av bostad. Är du osäker på hur det går till är det bara att ringa oss.
Vad innebär en bouppteckning?

Bouppteckning

En bouppteckning är en handling som efter ett dödsfall ska upprättas och registreras hos Skatteverket. Den ska innehålla uppgifter om dödsbodelägare, efterarvingar samt den avlidnes, och eventuell efterlevande makes/sambos, tillgångar och skulder. Dessutom ska förekomst av testamente och/eller äktenskapsförord antecknas. Samtliga dödsbodelägare och efterarvingar kallas till en bouppteckningsförrättning.

Sedan 2005 är arvsskatten slopad.

När sker bouppteckningsförrättning?

Denna ska hållas senast 3 månader från dödsdagen och därefter har man en månad på sig att lämna in den till Skatteverket. Anstånd kan begäras vid särskilda behov.

Varför behövs den?

En registrerad bouppteckning visar vilka som företräder dödsboet och är därmed en legitimationshandling. Den ligger även till grund för kommande arvskifte.

Arvskifte och bodelning

När bouppteckningen förrättats och dödsboförvaltningen är klar, ska boets tillgångar fördelas mellan arvingarna. Arvskiftet ska godkännas av samtliga dödsbodelägare. Har man då stora svårigheter att komma överens kan en skiftesman tillsättas.

Om den avlidne var gift eller hade ingått registrerat partnerskap ska bodelningen ske före arvskiftet. Om det finns en efterlevande sambo och om denne har begärt bodelning, ska den också göras före arvskiftet.

Gåvobrev

I vissa fall vill man överlåta tillgångar till någon närstående. Då är det lämpligt att upprätta ett gåvobrev. Vi hjälper dig att upprätta det utifrån dina önskemål och på ett korrekt sätt, så att det blir juridiskt giltigt. I gåvobrevet kan olika villkor skrivas in och hur dessa får utformas är reglerat i lag och i rättsfall. I Gåvolagen och Jordabalken finns också krav på givare, mottagare och den aktuella gåvan.

Tänk noga över om du t ex vill att din gåva till ett barn ska vara förskott på arv eller inte. Har du övriga frågor kring gåvor är du välkommen att kontakta oss.

Skattekrav på gåvor?

Från den 1 januari 2005 betalas ingen skatt på gåvor man erhållit från och med år 2005. Tänk bara på att om det utgått en viss ersättning i samband med gåvan kan detta beskattas.

Skriftlig handling

När det gäller t ex överlåtelse, genom gåva, av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt krävs en skriftlig handling i form av ett gåvobrev. Gåva mellan makar måste registreras.

Eftertanken

För din talan när du inte själv kan

Det här är Eftertanken

Syftet med Eftertanken är att du ska kunna skriva ner dina önskemål kring din begravningsceremoni och gravsättning och enkelt kunna lägga till, ta bort eller ändra informationen. Först efter din död blir uppgifterna tillgängliga för anhöriga eller den person som ska ordna med begravning och annat praktiskt.

Vem som helst får fylla i dokumentet och det kan ändras eller kompletteras obegränsat antal gånger.

Du kan se det som om Eftertanken för din talan om du själv inte kan uttrycka den. Det blir även ett tryggt och fint stöd för nära och kära, den dag du dör.

Vanliga frågor och svar om Eftertanken

Varför ska jag fylla i Eftertanken?
Det är en trygghet för anhöriga och för dig själv, att livet blir som du tänkt dig oavsett om det händer dig något eller om du dör.

Vad innehåller Eftertanken?
Eftertanken innehåller delarna: Så här vill jag begravas, Min ceremoni, Jag vill meddela andra och Min sista vilja.

Vilka frågor svarar man på i Eftertanken?
Du svarar på så många frågor du kan eller vill svara på. Om allt från ceremoni till testamente och digital efterkontroll.

Vem är Eftertanken till för?
Det är till för alla och religiöst obundet.

Är Eftertanken juridiskt bindande?
Nej, men det är ett viktigt stöd för anhöriga och dig själv.

Är Eftertanken ett religiöst dokument?
Nej, Eftertanken kan fyllas i av alla oavsett kulturell tillhörighet.

Kan jag ändra, komplettera eller ta bort Eftertanken när jag vill?
Ja, du kan börja fylla i det och spara det för att sedan återkomma med kompletteringar eller ändringar. Du kan enkelt logga in och ta bort din Eftertanke när du vill.

Var ska jag förvara min Eftertanke?
Din Eftertanke sparas digitalt hos oss.

Hur loggar jag in på Eftertanken?
Du loggar snabbt, enkelt och säkert in med BankID

Vad gör jag om jag inte har BankID?
Det finns en tryckt upplaga som du kan hämta på något av våra kontor.

Vem får ta del av min Eftertanke?
När du dör får dina anhöriga information om att du har ett ifyllt Eftertanken.

Kostar Eftertanken något?
Nej, det är gratis för dig som användare.

Organdonation

Vill du donera organ?

Det finns flera sätt att anmäla sin vilja kring detta. Alla är lika giltiga och det är den senaste uppgiften som gäller. Så här kan du göra:

• Anmäla dig till Donationsregistret
• Informera dina närmaste
• Fylla i ett donationskort

Läs mer på www.livsviktigt.se där du även kan göra din anmälan.