Vad innebär en bouppteckning?

Bouppteckning

En bouppteckning är en handling som efter ett dödsfall ska upprättas och registreras hos Skatteverket. Den ska innehålla uppgifter om dödsbodelägare, efterarvingar samt den avlidnes, och eventuell efterlevande makes/sambos, tillgångar och skulder. Dessutom ska förekomst av testamente och/eller äktenskapsförord antecknas. Samtliga dödsbodelägare och efterarvingar kallas till en bouppteckningsförrättning.

Sedan 2005 är arvsskatten slopad.

När sker bouppteckningsförrättning?

Denna ska hållas senast 3 månader från dödsdagen och därefter har man en månad på sig att lämna in den till Skatteverket. Anstånd kan begäras vid särskilda behov.

Varför behövs den?

En registrerad bouppteckning visar vilka som företräder dödsboet och är därmed en legitimationshandling. Den ligger även till grund för kommande arvskifte.