Gåvobrev

I vissa fall vill man överlåta tillgångar till någon närstående. Då är det lämpligt att upprätta ett gåvobrev. Vi hjälper dig att upprätta det utifrån dina önskemål och på ett korrekt sätt, så att det blir juridiskt giltigt. I gåvobrevet kan olika villkor skrivas in och hur dessa får utformas är reglerat i lag och i rättsfall. I Gåvolagen och Jordabalken finns också krav på givare, mottagare och den aktuella gåvan.

Tänk noga över om du t ex vill att din gåva till ett barn ska vara förskott på arv eller inte. Har du övriga frågor kring gåvor är du välkommen att kontakta oss.

Skattekrav på gåvor?

Från den 1 januari 2005 betalas ingen skatt på gåvor man erhållit från och med år 2005. Tänk bara på att om det utgått en viss ersättning i samband med gåvan kan detta beskattas.

Skriftlig handling

När det gäller t ex överlåtelse, genom gåva, av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt krävs en skriftlig handling i form av ett gåvobrev. Gåva mellan makar måste registreras.