Organdonation

Vill du donera organ?

Det finns flera sätt att anmäla sin vilja kring detta. Alla är lika giltiga och det är den senaste uppgiften som gäller. Så här kan du göra:

• Anmäla dig till Donationsregistret
• Informera dina närmaste
• Fylla i ett donationskort

Läs mer på www.livsviktigt.se där du även kan göra din anmälan.