Bodelning

Bodelning mellan makar/registrerade partners kan ske vid äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap. Det kan också göras vid ett dödsfall eller under pågående äktenskap/registrerat partnerskap och omfattar all egendom som inte är enskild. En bodelning kan också ha andra skäl som t ex att utjämna skillnader i förmögenhetsförhållanden eller för att klargöra ägarförhållanden.

Vad gäller för sambor?

Bodelning mellan sambor kan ske vid separation eller dödsfall, om någon av samborna eller den efterlevande sambon begär det. Bodelning kan inte ske under pågående samboförhållande.