Framtidsfullmakt

Vem ska sköta din ekonomi när du inte längre kan?
Med en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv.

Om du till exempel blir sjuk, fysiskt eller mentalt, eller av annan anledning inte kan ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter, kan du i förväg utse någon som du själv vill ska ta hand om dem. Det kan till exempel handla om löpande ekonomi, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken eller att hantera dina avtal. Det kan också handla om att sälja din fastighet eller bostadsrätt.

Lagen om framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017. Tanken med framtidsfullmakt är att den ska ge ett alternativ till god man eller förvaltare, och kan ge dig större integritet och självbestämmande i både ekonomiska och personliga frågor.

Vi hjälper dig att tänka igenom och upprätta din framtidsfullmakt.