Testamente

Ett testamente är en persons yttersta vilja och en handling som innehåller instruktioner om arvet och vem eller vilka som ska ärva. Det kan upprättas när som helst och kan även ändras när man så önskar. Vi hjälper till med allt som rör testamente och ser till att det upprättas på ett korrekt sätt. Vi förvarar det också åt dig och ser till att du kan revidera det när det än blir nödvändigt.

Vem behöver testamente?

För de allra flesta kan det vara bra att ha ett testamente. Här har vi listat vad som gäller vid olika civilstånd:

  • Sambor – ärver inte varandra enligt lag, inte ens om det finns gemensamma barn. Vill man som sambor ärva varandra måste det skrivas i testamente.
  • Makar/registrerade partners med gemensamma barn – ärver alltid varandra. Vill man frångå denna lag eller bestämma om enskild egendom till bröstarvingar måste det skrivas i testamente.
  • Makar/registrerade partners med icke gemensamma barn, ärver inte varandra. Vill man ändra detta måste det skrivas i testamente.
  • Makar/registrerade partners utan barn, ärver varandra. Vill man ändra detta, eller bestämma vad som händer med arvet när båda är avlidna, måste det skrivas i testamente.
  • Ensamstående utan barn som vill frångå den legala arvsordningen måste upprätta testamente.

Vad krävs för att testamentet ska vara giltigt?

  • Det ska alltid vara skriftligt.
  • Testatorn (den som upprättar testamentet) måste vara myndig och skriva under testamentet i närvaro av två vittnen.
  • Vittnena ska vara över 15 år och får inte vara släkt med testatorn eller dem som ska ärva. De måste också förstå innebörden av att bevittna ett testamente, men behöver inte känna till innehållet.
  • Ett testamente kan ändras när som helst av testatorn. Det är alltid det senast korrekt upprättade som gäller.
  • Ett testamente gäller bara i original och registreras inte vid någon myndighet. Det är därför viktigt att testamenten förvaras säkert hos någon som kan se till att det kommer fram när dödsfallet skett.
Pris från 4 490 kr