Vi vägleder dig inom begravning och juridik

Välkommen till
Gillis Edman

Hos oss på Gillis Edman är människan alltid i fokus. Det personliga mötet ser vi som mycket värdefullt, både för att lära känna dig och förstå vilka behov du och övriga närstående har. Vi vägleder genom sorg och begravning och kan även hjälpa till med familjejuridiska frågor.

Om begravningsbyrån

Vår historia

Gillis Edman Begravning har sitt ursprung i en visionär med oerhört stark tro på varje människas unika värde. Och det är något som än idag genomsyrar hela vår verksamhet.

Redan i tonåren sökte sig Gillis Edman till begravningsbranschen. Arbetet och mötena med människor fascinerade honom och nästan 40 år senare har Gillis Edman utvecklats till en av Sveriges största begravningsbyråer. En begravningsbyrå med målsättningen att med lyhördhet, erfarenhet och personlig omtanke kunna tillmötesgå uttalade och outtalade behov hos varje människa som väljer oss som partner.

Sveriges första HBTQI-certifierade begravningsbyrå

Som första begravnings- och juristbyrå i landet, har Gillis Edman genomgått en utbildning som lett fram till att vi blivit HBTQI-certifierade. Certifieringen är en bekräftelse på att vi nått en viss kunskapsnivå och att vi har en konkret handlingsplan för fortsatt arbete med normkritik, likabehandling och bemötande.

Hos oss är människan alltid i fokus. Det personliga mötet ser vi som mycket värdefullt, för att lära känna våra uppdragsgivare och förstå deras behov. Vår kunskap om medmänniskor genomsyrar alla medarbetare och situationer på vår arbetsplats. Vi ser allas lika värde och tar ställning i frågor som rör normer, utanförskap och likabehandling.

När du drabbas av sorg, är begravningsentreprenören numera ofta en av de första du möter. Kanske måste du också kontakta en jurist med dina komplicerade frågor. Vår vidareutbildning gör oss rustade för att bemöta dig utifrån just dina villkor.

www.rfsl.se

Auktoriserad begravningsbyrå

Gillis Edman Begravningsbyrå är medlem av Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF. Förbundet bildades redan 1922 och cirka 400 privatägda begravningsbyråer är medlemmar.

Förbundets uppgift är bland annat att verka för en kunnig och ansvarskännande kår, främja god begravningssed och yrkesetik samt ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd

Förbundet är politiskt och religiöst neutralt och genom att vara ansluten medlem garanterar man som begravningsbyrå att uppfylla de högt ställda krav förbundet ställer.

www.begravningar.se

Möt Gillis Edman

Han har alltid en pusselbit i fickan för att påminna sig om människans och livets positiva och negativa sidor. Gillis Edman har en tro på människor och vikten av samtal. Här berättar han om sin syn på begravningsbranschen och vad vi kan lära oss av att våga tänka på döden.

Beställ hem

Informationsmaterial

Här kan du enkelt beställa hem informationsmaterial. Klicka i rutorna för de publikationer du önskar. Fyll i namn och adress etc och skicka sedan iväg det till oss. Beroende på leveranser, så räknar vi med att du har ditt material inom några dagar.

Jobba hos Gillis Edman

Vad vi erbjuder

Begravning

Hos oss finns ett brett spektrum av människor med stor erfarenhet av begravningar och en öppenhet inför alla. Vår roll är att i varje uppdrag visa lyhördhet, ge goda råd och alternativ, eftersom du som anhörig vet bäst hur du vill ha det.

En begravning har inga givna mallar utan tillsammans skapar vi den personliga begravningen som känns äkta och riktig. En begravning som speglar den dödes liv och samtidigt ger kraft inför framtiden.

Gravstenar

Eftersom gravstenen eller minnesvården är ett bestående minne som ska hedra den avlidne, förstår vi om det känns svårt att välja. Vi lotsar dig genom alla valmöjligheter på en gravstens utseende; form, storlek, färg, stenmaterial, stil och symbol.

Hos oss får du hjälp och råd

På våra kontor kan du se och känna på olika stenvarianter och ytbehandlingar. Vi har också bilder, prover på granit i olika färger och mycket mer. Vi uppfyller de flesta önskningar vad gäller material, storlek och form. Vi har även möjlighet att hjälpa dig som vill omarbeta en redan befintlig sten eller minnesvård. När du har gjort ditt val återkommer vi med ritning och prisuppgift innan du tar ett definitivt beslut.

Transport

Transport av en avliden ska alltid ske på ett lugnt och värdigt sätt. Hos oss används särskilt anpassade bilar som enbart brukas för detta ändamål och vår personal är omsorgsfull och erfaren. Vi kontrollerar alltid den dödes identitet som en extra trygghetsåtgärd. Vid transport kan du välja mellan bår eller kista. Kontakta oss gärna för vidare information kring detta.

Utlandstransport

Vill ni att vi hjälper till med begravning och/eller transport till eller från något annat land kan vi ordna det. Vi ser över och tar fram nödvändiga handlingar, läkarkontakter och ambassad/konsulat samt arrangerar transport via bil eller flyg, beroende på destination.

Juridik

Vår juridiska avdelning har ett nära samarbete med begravningsdelen. Det gör att vi på ett smidigt sätt kan hjälpa dig med tjänster av arvsrättslig natur och snabbt svara på frågor som ofta uppkommer i samband med att någon avlidit. Förutom t ex bouppteckning och arvskifte ordnar vi med testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal och andra familjerättsliga handlingar

Föreläsningar

Döden kan lära oss mycket om livet – det är därför ingen tillfällighet att Gillis Edman är en populär föreläsare. Varje år anlitas han av sjukvården, räddningstjänst och brandkår, pensionärsföreningar och andra intresseföreningar. Frågorna kring död, sorg, riter och livets helhet känns mer angelägna än någonsin och ger ofta upphov till goda samtal och spännande diskussioner.

Är du intresserad av en föreläsning i din verksamhet eller hos oss på Skånegatan?
Ring gärna Harriet Erlandsson på tel: 031-355 40 33, för mer information och bokning.

Sorgbearbetning

Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda upplevelse, både av sörjande och av dess omgivning.

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje.

Vi samarbetar Gunnel Lavin i Vägen Vidare. Gunnel är Certifierad Handledare i Sorgbearbetning och har lång erfarenhet av såväl grupper som individuell coachning.

Vi samarbetar också med Josefin Haraldsson, som är Certifierad Handledare i Sorgbearbetning och hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster så att du kan försonas med dig själv och dina erfarenheter.

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig

Personligt bemötande dygnet runt!

För att du ska känna dig trygg, svarar vi i telefon dygnet runt. Du når vårt kontor på telefonnummer . Varmt välkommen att höra av dig.

Akut situation

Om någon hastigt avlider ska du först kontakta sjukvård och polis. Därefter kan du i lugn och ro höra av dig till oss –begravningsarrangemangen får lov att ta tid och ingen annan fattar några beslut utan ditt tillstånd.