Auktoriserad begravningsbyrå

Gillis Edman Begravningsbyrå är medlem av Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF. Förbundet bildades redan 1922 och cirka 400 privatägda begravningsbyråer är medlemmar.

Förbundets uppgift är bland annat att verka för en kunnig och ansvarskännande kår, främja god begravningssed och yrkesetik samt ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd

Förbundet är politiskt och religiöst neutralt och genom att vara ansluten medlem garanterar man som begravningsbyrå att uppfylla de högt ställda krav förbundet ställer.

www.begravningar.se