Sveriges första HBTQI-certifierade begravningsbyrå

Som första begravnings- och juristbyrå i landet, har Gillis Edman genomgått en utbildning som lett fram till att vi blivit HBTQI-certifierade. Certifieringen är en bekräftelse på att vi nått en viss kunskapsnivå och att vi har en konkret handlingsplan för fortsatt arbete med normkritik, likabehandling och bemötande.

Hos oss är människan alltid i fokus. Det personliga mötet ser vi som mycket värdefullt, för att lära känna våra uppdragsgivare och förstå deras behov. Vår kunskap om medmänniskor genomsyrar alla medarbetare och situationer på vår arbetsplats. Vi ser allas lika värde och tar ställning i frågor som rör normer, utanförskap och likabehandling.

När du drabbas av sorg, är begravningsentreprenören numera ofta en av de första du möter. Kanske måste du också kontakta en jurist med dina komplicerade frågor. Vår vidareutbildning gör oss rustade för att bemöta dig utifrån just dina villkor.

www.rfsl.se