Möt Gillis Edman

Han har alltid en pusselbit i fickan för att påminna sig om människans och livets positiva och negativa sidor. Gillis Edman har en tro på människor och vikten av samtal. Här berättar han om sin syn på begravningsbranschen och vad vi kan lära oss av att våga tänka på döden.