Föreläsningar

Döden kan lära oss mycket om livet – det är därför ingen tillfällighet att Gillis Edman är en populär föreläsare. Varje år anlitas han av sjukvården, räddningstjänst och brandkår, pensionärsföreningar och andra intresseföreningar. Frågorna kring död, sorg, riter och livets helhet känns mer angelägna än någonsin och ger ofta upphov till goda samtal och spännande diskussioner.

Är du intresserad av en föreläsning i din verksamhet eller hos oss på Skånegatan?
Ring gärna Harriet Erlandsson på tel: 031-355 40 33, för mer information och bokning.