Sorgbearbetning

Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda upplevelse, både av sörjande och av dess omgivning.

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje.

Vi samarbetar Gunnel Lavin i Vägen Vidare. Gunnel är Certifierad Handledare i Sorgbearbetning och har lång erfarenhet av såväl grupper som individuell coachning.

Vi samarbetar också med Josefin Haraldsson, som är Certifierad Handledare i Sorgbearbetning och hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster så att du kan försonas med dig själv och dina erfarenheter.