Transport

Transport av en avliden ska alltid ske på ett lugnt och värdigt sätt. Hos oss används särskilt anpassade bilar som enbart brukas för detta ändamål och vår personal är omsorgsfull och erfaren. Vi kontrollerar alltid den dödes identitet som en extra trygghetsåtgärd. Vid transport kan du välja mellan bår eller kista. Kontakta oss gärna för vidare information kring detta.

Utlandstransport

Vill ni att vi hjälper till med begravning och/eller transport till eller från något annat land kan vi ordna det. Vi ser över och tar fram nödvändiga handlingar, läkarkontakter och ambassad/konsulat samt arrangerar transport via bil eller flyg, beroende på destination.